:: OP Praha Adaptabilita :: CZ.2.17 ::
Operační program Praha – Adaptabilita

Projektový tým

Příjemce

Partner


Manažer projektu a PR
Ing. Jiří Koubek (Fakultní nemocnice v Motole, Praha)

Odborný garant projektu
prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. (Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha)

Garant výukového portálu
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity, Brno)

 

Nahoru
brand