:: OP Praha Adaptabilita :: CZ.2.17 ::
Operační program Praha – Adaptabilita

Identifikační údaje projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Číslo operačního programu: CZ.2.17
Název operačního programu: OP Praha Adaptabilita
Číslo prioritní osy: 17.1
Název prioritní osy: Podpora rozvoje znalostní ekonomiky
Číslo výzvy: 02
Název výzvy: 2. výzva

Registrační číslo projektu: CZ.2.17/1.1.00/32257
Název projektu: Dg C20/karcinom rekta - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe
Zkrácený název projektu: Dg C20
Název projektu anglicky: Dg C20/rectal cancer
Datum zahájení projektu: 1. 2. 2010
Doba trvání projektu: 24 měsíců
 

Nahoru
brand